Menu

0873 – 浪费 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《浪》的笔顺动画写字动画演示

《浪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《费》的笔顺动画写字动画演示

《费》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是浪费时间
 • Phồn – 這是浪費時間
 • Pinyin – Zhè shì làngfèi shíjiān
 • Bồi – Chưa sừ lan phây sứ chiên
 • Dịch tiếng Việt – Điều này thật lãng phí thời gian
 • Dịch tiếng Anh – it’s a waste of time

Ví dụ 2:

 • Giản – 他浪费了自己的才能
 • Phồn – 他浪費了自己的才能
 • Pinyin – Tā làngfèile zìjǐ de cáinéng
 • Bồi – Tha lang phây lơ chư chỉ tơ chai nấng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã lãng phí tài năng của mình
 • Dịch tiếng Anh – He let his abilities go to waste.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

54  +    =  57