Menu

0764 – 海洋 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《海》的笔顺动画写字动画演示

《海》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《洋》的笔顺动画写字动画演示

《洋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 鱼群在海洋里游泳
 • Phồn – 魚群在海洋裡游泳
 • Pinyin – Yú qún zài hǎiyáng lǐ yóuyǒng
 • Bồi – Dú chuýn chài hải dáng lỉ dấu dủng
 • Dịch tiếng Việt – Những con cá đang bơi trong đại dương.
 • Dịch tiếng Anh – The fish were swimming in the ocean.

Ví dụ 2:

 • Giản – 暗沙是海洋中的宝藏
 • Phồn – 暗沙是海洋中的寶藏
 • Pinyin – Ànshā shì hǎiyáng zhōng de bǎozàng
 • Bồi – An sa sừ hải dáng chung tơ pảo chàng
 • Dịch tiếng Việt – Các rạn san hô  là  kho báu của đại dương
 • Dịch tiếng Anh – Coral reefs are troves of the sea.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 海Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 洋


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

89  +    =  90