Menu

0972 – 深 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《深》的笔顺动画写字动画演示

《深》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 它有1米深
 • Phồn – 它有1米深
 • Pinyin – Tā yǒu 1 mǐ shēn
 • Bồi – Tha dẩu i mỉ sân
 • Dịch tiếng Việt – Nó sâu 1 mét
 • Dịch tiếng Anh – it is 1 m deep

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的造诣很深
 • Phồn – 他的造詣很深
 • Pinyin – Tā de zàoyì hěn shēn
 • Bồi – Tha tợ chao i hẩn sân
 • Dịch tiếng Việt – Tài nghệ của anh ấy thật cao thâm
 • Dịch tiếng Anh – His accomplishments go far.


Các chữ Hán đồng âm

 • 伸: to stretch; to extend;
 • 侁: large crowd;
 • 兟: to advance;
 • 呻: groan;
 • 妽: (used in female names);
 • 娠: pregnant;
 • 屾: The
 • 燊: brisk; vigorous (of fire);
 • 珅: a kind of jade;
 • 甡: multitude; crowd;
 • 申: to extend; to state; to explain; 9th earthly branch: 3-5 p.m., 7th solar month (7th August-7th September), year of the Monkey;
 • 砷: arsenic (chemistry);
 • 籸: residue from oil making;
 • 绅: member of gentry;
 • 罙: 罙
 • 莘: long; numerous;
 • 蔘: ginseng;
 • 诜: to inform; to inquire;
 • 身: body; life; oneself; personally; one’s morality and conduct; the main part of a structure or body; pregnant; classifier for sets of clothes: suit, twinset; Kangxi radical 158;
 • 駪: large crowd;
 • 鲹: carangid (zoology);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

50  +    =  58