Menu

0461 – 满意 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对…的满意
 • Phồn – 對…的滿意
 • Pinyin – Duì…de mǎnyì
 • Bồi – Tuây … tợ mản i
 • Dịch tiếng Việt – Hài lòng với
 • Dịch tiếng Anh – satisfaction with

Ví dụ 2:

 • Giản – 我非常满意
 • Phồn – 我非常滿意
 • Pinyin – Wǒ fēicháng mǎnyì.
 • Bồi – Ủa phây cháng mản i
 • Dịch tiếng Việt – Tôi rất hài lòng
 • Dịch tiếng Anh – Wǒ fēicháng mǎnyì


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

9  +  1  =