Menu

0899 – 满 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《满》的笔顺动画写字动画演示

《满》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 桶要满了
 • Phồn – 桶要滿了
 • Pinyin – Tǒng yào mǎnle
 • Bồi – Thủng dào mản lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cái xô đã đầy rồi
 • Dịch tiếng Anh – The bucket is almost full.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们没有时间自满
 • Phồn – 我們沒有時間自滿
 • Pinyin – Wǒmen méiyǒu shíjiān zìmǎn
 • Bồi – Ủa mân mấy dẩu sứ chiên chư mản
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta không có thời gian để tự mãn
 • Dịch tiếng Anh – This is no time to be complacent.


Các chữ Hán đồng âm

 • 屘: the youngest;
 • 満: Japanese variant of 滿|满;
 • 螨: mite;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

49  +    =  57