Menu

0787 – 激动 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《激》的笔顺动画写字动画演示

《激》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 激动的孩子
 • Phồn – 激動的孩子
 • Pinyin – Jīdòng de háizi
 • Bồi – Chi tùng tơ hái zi
 • Dịch tiếng Việt – Đứa trẻ hào hứng
 • Dịch tiếng Anh – excited child

Ví dụ 2:

 • Giản – 这让她非常激动
 • Phồn – 這讓她非常激動
 • Pinyin – Zhè ràng tā fēicháng jīdòng
 • Bồi – Chừa ràng tha phây cháng chi tung
 • Dịch tiếng Việt – Nó làm cho cô ấy rất phấn khích
 • Dịch tiếng Anh – It threw her into a swivet.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  45  =  49