Menu

0348 – 灯 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 黄色交通灯亮起
 • Phồn – 黃色交通燈亮起
 • Pinyin – Huángsè jiāotōng dēngliàng qǐ
 • Bồi – Hoáng sưa cheo thung tâng leng chỉ
 • Dịch tiếng Việt – đèn vàng đang sáng
 • Dịch tiếng Anh – the lights are on amber

Ví dụ 2:

 • Giản – 灯必须熄灭或者保持最暗
 • Phồn – 燈必須熄滅或者保持最暗
 • Pinyin – Dēng bìxū xímiè huòzhě bǎochí zuì àn
 • Bồi – Tâng bi xuy xí miê hua chửa bảo chứ chuây an
 • Dịch tiếng Việt – Đèn phải được tắt hoặc giữ ở mức tối thiểu
 • Dịch tiếng Anh – Lights had to be put out or kept to a minimum


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  9  =  17