Menu

0709 – 烦恼 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《烦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《恼》的笔顺动画写字动画演示

《恼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

烦恼

Simplified characters

煩惱

Traditional characters

烦恼 in English

fán nǎo

 • agonize
 • agony
 • annoyance
 • upset
 • vexation
 • worries

HSK level

Characters

 • 烦 (fán): to feel vexed; to bother; to trouble; superfluous and confusing; edgy;
 • 恼 (nǎo): to get angry;

Sentence examples with 烦恼

 • 生活中总会遇到一些烦恼。
  Shēnghuó zhōng zǒng huì yù dào yīxiē fánnǎo.
 • 别再为这件事儿烦恼了。
  Bié zài wèi zhè jiàn shì er fánnǎole.


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 爱情充满烦恼
 • Phồn – 愛情充滿煩惱
 • Pinyin – Àiqíng chōngmǎn fánnǎo
 • Bồi – Ài chính chung mản phán nảo
 • Dịch tiếng Việt – Tình yêu đầy rắc rối
 • Dịch tiếng Anh – Love is full of trouble.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我用睡觉来摆脱烦恼
 • Phồn – 我用睡覺來擺脫煩惱
 • Pinyin – Wǒ yòng shuìjiào lái bǎituō fánnǎo
 • Bồi – Ủa dùng suây cheo lái pải thâu phán nảo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đi ngủ để thoát khỏi những phiền não
 • Dịch tiếng Anh – I sleep my problems away.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  57  =  59