Menu

0084 – 热 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《热》的笔顺动画写字动画演示

《热》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 今天真热
 • 今天真熱
 • Jīntiān zhēn rè
 • Chin then chân rưa
 • Thời tiết hôm nay nóng thật
 • It’s so hot today.

Ví dụ 2:

 • 热得我实在受不了
 • 熱得我實在受不了
 • Rè dé wǒ shízài shòu bùliǎo
 • Rưa tứa ủa sứ chai sâu bu lẻo
 • Tôi thấy nóng không chịu nổi
 • I find the heat unbearable


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  11  =  19