Menu

0582 – 照相机 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《照》的笔顺动画写字动画演示

《照》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《机》的笔顺动画写字动画演示

《机》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他把照相机收拾好了
 • Phồn – 他把照相機收拾好了
 • Pinyin – Tā bǎ zhàoxiàngjī shōushí hǎole
 • Bồi – Tha bả chao xeng chi sâu sứ hảo lợ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đóng gói máy ảnh của mình cẩn thận
 • Dịch tiếng Anh – He packed up his camera.

Ví dụ 2:

 • Giản – 能拍100张照片的照相机
 • Phồn – 能拍100張照片的照相機
 • Pinyin – Néng pāi 100 zhāng zhàopiàn de zhàoxiàngjī
 • Bồi – Nấng pai i bải chang chao pen tợ chao xeng chi
 • Dịch tiếng Việt – Máy ảnh có khả năng chụp cả trăm bức ảnh
 • Dịch tiếng Anh – a camera capable of taking a hundred exposures


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

8  +    =  16