Menu

0580 – 照顾 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《照》的笔顺动画写字动画演示

《照》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《顾》的笔顺动画写字动画演示

《顾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 由某人照顾
 • Phồn – 由某人照顧
 • Pinyin – Yóu mǒu rén zhàogù
 • Bồi – Dấu mẩu rấn chao chuy
 • Dịch tiếng Việt –  được ai đó chăm sóc
 • Dịch tiếng Anh – in somebody’s care

Ví dụ 2:

 • Giản – 他照顾了生病的母亲
 • Phồn – 他照顧了生病的母親
 • Pinyin – Tā zhàogùle shēngbìng de mǔqīn
 • Bồi – Tha chao cu lợ sâng binh tợ mủ chin
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chăm sóc mẹ ốm.
 • Dịch tiếng Anh – He attended to his ill mother.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

36  +    =  44