Menu

1210 – 熬夜 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不要熬夜等我
 • Phồn -不要熬夜等我
 • Pinyin -Bùyào áoyè děng wǒ
 • Bồi – Pu dào áo dề tấng ủa
 • Dịch tiếng Việt – Đừng thức suốt đêm để chờ đợi tôi
 • Dịch tiếng Anh -don’t wait up for me

Ví dụ 2:

 • Giản – 他熬夜收看了足球比赛。
 • Phồn -他熬夜收看了足球比賽。
 • Pinyin -Tā áoyè shōukànle zúqiúbǐsài.
 • Bồi – Tha áo dê sua khan lơ chú chiếu pỉ sai
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã thức khuya để xem trận bóng đá.
 • Dịch tiếng Anh – He stayed up to watch football on TV.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  21  =  22