Menu

0601 – 爱情 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《爱》的笔顺动画写字动画演示

《爱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《情》的笔顺动画写字动画演示

《情》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 爱情是盲目的
 • Phồn – 愛情是盲目的
 • Pinyin – Àiqíng shì mángmù dì
 • Bồi – Ai chính sừ máng mù tì
 • Dịch tiếng Việt – Tình yêu là mù quáng
 • Dịch tiếng Anh – Love is blind.

Ví dụ 2:

 • Giản – 爱情充满烦恼
 • Phồn – 愛情充滿煩惱
 • Pinyin – Àiqíng chōngmǎn fánnǎo
 • Bồi – Ai chính chung mản phán nảo
 • Dịch tiếng Việt – Tình yêu đầy rắc rối
 • Dịch tiếng Anh – Love is full of trouble.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  18  =  23