Menu

1204 – 爱惜 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -他爱惜羽毛、洁身自好,令人钦佩
 • Phồn -他愛惜羽毛、潔身自好,令人欽佩
 • Pinyin – Tā àixī yǔmáo, jiéshēnzìhào, lìng rén qīnpèi
 • Bồi – Tha ai xi dủy máo, chía sân chư hao, linh rấn chin pây
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy hết sức cẩn thận để không làm bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến tên tuổi của anh ấy. Thật tuyệt.
 • Dịch tiếng Anh – He takes great care not to do anything that may compromise his good name. That’s great.

Ví dụ 2:

 • Giản – 爷爷送给我一本词谱,我非常爱惜
 • Phồn – 爺爺送給我一本詞譜,我非常愛惜
 • Pinyin – Yéye sònggěi wǒ yìběn cípǔ,wǒ fēicháng àixī.
 • Bồi – Dế dê sung cẩy ủa i pẩn chứ pủ, ủa phây cháng ai xi.
 • Dịch tiếng Việt – Ông đã tặng tôi một tập các giai điệu của những bài thơ  và tôi rất trân trọng nó.
 • Dịch tiếng Anh – Grandpa gave me a collection of tunes of ci poems and I treasure it very much.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

35  +    =  37