Menu

0726 – 父亲 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《父》的笔顺动画写字动画演示

《父》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《亲》的笔顺动画写字动画演示

《亲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我崇拜父亲
 • Phồn – 我崇拜父親
 • Pinyin – Wǒ chóngbài fùqīn
 • Bồi – Ủa chúng pài phù chin
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sùng bái cha
 • Dịch tiếng Anh – I admired my father.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他是个出色的父亲
 • Phồn – 他是個出色的父親
 • Pinyin – Tā shìgè chūsè de fùqīn
 • Bồi – Tha sừ cừa chu sừa tơ phù chin
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy là một người cha tuyệt vời
 • Dịch tiếng Anh – He’s a wonderful father.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

34  +    =  43