Menu

0003 – 爸爸 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《爸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

———————–


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BA BA
 • Phát âm bồi: Ba ba
 • Pinyin: Bàba
 • Phồn thể: 爸爸
 • Nghĩa tiếng Anh: Father
 • Nghĩa tiếng Việt: Ba, bố


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他像他的爸爸
 • 他像他的爸爸
 • Tā xiàng tā de bàba
 • Tha xeng tha tợ ba ba
 • Anh ấy giống hệt bố anh ấy
 • He takes after his dad

Ví dụ 2:

 • 他跟爸爸很亲近。
 • 他跟爸爸很親近。
 • Tā gēn bàba hěn qīnjìn.
 • Tha cân ba ba hẩn tri chin.
 • Anh ấy và bố anh ấy rất thân thiết nhau.
 • He is very close to his dad.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ 爸爸 theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 爸


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

  +  48  =  55