Menu

0517 – 甜 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《甜》的笔顺动画写字动画演示

《甜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这些橘柑真甜,你也尝尝
 • Phồn – 這些橘柑真甜,你也嚐嚐
 • Pinyin – Zhèxiē jú gān zhēn tián, nǐ yě cháng cháng
 • Bồi – Chưa xiê chuý can chân thén, ní dể cháng cháng
 • Dịch tiếng Việt – Những quả quýt này rất ngọt, bạn cũng có thể thử chúng
 • Dịch tiếng Anh – These oranges taste good; have some.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这蜜丸的味道有些甜,我很喜欢
 • Phồn – 這蜜丸的味道有些甜,我很喜歡
 • Pinyin – Zhè mì wán de wèidào yǒuxiē tián, wǒ hěn xǐhuān
 • Bồi – Chưa mi oán tợ uây tao dẩu xiê thén, úa hẩn xỉ hoan
 • Dịch tiếng Việt – Viên mật ong này có vị khá ngọt, tôi rất thích nó
 • Dịch tiếng Anh -The bolus made from powdered Chinese medicines and honey tastes sweet, and I like it.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  40  =  44