Menu

0976 – 生命 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《命》的笔顺动画写字动画演示

《命》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 火红的生命
 • Phồn – 火紅的生命
 • Pinyin – Huǒhóng de shēngmìng
 • Bồi – Hủa húng tơ sâng minh
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc sống rực lửa
 • Dịch tiếng Anh – an active life

Ví dụ 2:

 • Giản – 与生命抗争
 • Phồn – 與生命抗爭
 • Pinyin – Yǔ shēngmìng kàngzhēng
 • Bồi – Dủy sâng minh khang châng
 • Dịch tiếng Việt – đấu tranh cho cuộc sống của một người
 • Dịch tiếng Anh – to fight for one’s life


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

2  +  2  =