Menu

0242 – 生病 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《病》的笔顺动画写字动画演示

《病》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这孩子突然生病
 • 這孩子突然生病
 • Zhè háizi túrán shēngbìng
 • Bồi – Chưa hái chự thu rán shâng binh
 • Dịch tiếng Việt – Đứa trẻ đột nhiên bị ốm.
 • Dịch tiếng Anh – The child was taken ill.

Ví dụ 2:

 • 我生病时喜欢喝冷饮
 • 我生病時喜歡喝冷飲
 • Wǒ shēngbìng shí xǐhuān hē lěngyǐn
 • Bồi – Ủa sâng binh sứ xỉ hoan hưa láng ỉn
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích đồ uống lạnh khi tôi ốm
 • Dịch tiếng Anh – I prefer cold drinks when I’m sick.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments