Menu

0352 – 电梯 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《电》的笔顺动画写字动画演示

《电》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《梯》的笔顺动画写字动画演示

《梯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 电梯现在坏了
 • Phồn – 電梯現在壞了
 • Pinyin – Diàntī xiànzài huàile
 • Bồi – Ten thi xen chai hoa lợ
 • Dịch tiếng Việt – Thang máy đang bị hỏng rồi
 • Dịch tiếng Anh – The lift is broken at the moment.

Ví dụ 2:

 • Giản – 电梯下降的速度很快
 • Phồn – 電梯下降的速度很快
 • Pinyin – Diàntī xiàjiàng de sùdù hěn kuài
 • Bồi –  Ten thi xa cheng tợ su tu hẩn khoai
 • Dịch tiếng Việt – Tốc độ thang máy khi đi xuống rất nhanh
 • Dịch tiếng Anh – The descent of the elevator was quite swift.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  34  =  43