Menu

0018 – 电视 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《电》的笔顺动画写字动画演示

《电》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《视》的笔顺动画写字动画演示

《视》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐIỆN THỊ
 • Phát âm bồi: ten sư
 • Pinyin: Diànshì
 • Phồn thể: 電視
 • Nghĩa tiếng Anh: television
 • Nghĩa tiếng Việt: Tivi


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 电视出毛病了
 • 電視出毛病了
 • Diànshì chūmáobìngle
 • Ten sư chu máo binh lợ
 • Tivi bị chập mạch rồi
 • The TV’s on the blink

Ví dụ 2:

 • 他正在看电视
 • 他正在看電視
 • Tā zhèngzài kàn diànshì
 • Tha chêng chai khan ten sư
 • Anh ấy đang xem TV
 • He is watching TV.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

5  +  3  =