Menu

0606 – 百分之- HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《百》的笔顺动画写字动画演示

《百》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《分》的笔顺动画写字动画演示

《分》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《之》的笔顺动画写字动画演示

《之》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 百分之七点八
 • Phồn – 百分之七點八
 • Pinyin – Bǎi fēn zhī qī diǎn bā
 • Bồi – Pải phân chư chi tiển pa
 • Dịch tiếng Việt – 7,8 phần trăm
 • Dịch tiếng Anh – seven point eight per cent

Ví dụ 2:

 • Giản – 以百分之15
 • Phồn – 以百分之15
 • Pinyin – Yǐ bǎi fēn zhī 15
 • Bồi – Ỉ pải phân chư sứ ủ
 • Dịch tiếng Việt – 15 phần trăm
 • Dịch tiếng Anh – by 15 per cent


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

68  +    =  73