Menu

0926 – 皮肤 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《皮》的笔顺动画写字动画演示

《皮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《肤》的笔顺动画写字动画演示

《肤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 皲裂的皮肤
 • Phồn – 皸裂的皮膚
 • Pinyin – Jūnliè de pífū
 • Bồi – Chuân lìa tơ pí phu
 • Dịch tiếng Việt – làn da nứt nẻ
 • Dịch tiếng Anh – chapped skin

Ví dụ 2:

 • Giản – 死后皮肤慢慢变青
 • Phồn – 死後皮膚慢慢變青
 • Pinyin – Sǐ hòu pífū màn man biàn qīng
 • Bồi – Sử hầu pí phu màn man piên chinh
 • Dịch tiếng Việt – Da từ từ chuyển sang màu xanh sau khi chết
 • Dịch tiếng Anh – There was a gentle bluing of the skin after death.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  58  =  64