Menu

0774 – 盒子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《盒》的笔顺动画写字动画演示

《盒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示
《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这两个盒子一样大
 • Phồn – 這兩個盒子一樣大
 • Pinyin – Zhè liǎng gè hézi yīyàng dà
 • Bồi – Chừa lẻng cừa hứa chư i dàng tà
 • Dịch tiếng Việt – Hai hộp này có cùng kích thước
 • Dịch tiếng Anh – The two boxes are the same size.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我紧紧地拿着盒子
 • Phồn – 我緊緊地拿著盒子
 • Pinyin – Wǒ jǐn jǐn de názhe hézi
 • Bồi – Ủa chin chỉn tơ ná chơ hứa chư
 • Dịch tiếng Việt – Tôi giữ chặt cái hộp.
 • Dịch tiếng Anh – I held the box tightly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  79  =  84