Menu

0476 – 盘子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我推开我的盘子
 • Phồn – 我推開我的盤子
 • Pinyin – Wǒ tuī kāi wǒ de pánzi
 • Bồi – Ủa thuây khai ủa tợ pán chự
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đẩy đĩa của tôi ra xa
 • Dịch tiếng Anh – I pushed my plate away.

Ví dụ 2:

 • Giản – 洗碗机把那些盘子洗了
 • Phồn – 洗碗機把那些盤子洗了
 • Pinyin – Xǐ wǎn jī bǎ nàxiē pánzi xǐle
 • Bồi – Xí oản chi bả na xia pán chự xỉ lợ
 • Dịch tiếng Việt – Máy rửa chén đã rửa sạch đĩa rồi
 • Dịch tiếng Anh – The dishwasher sponged off the dishes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  74  =  80