Menu

0910 – 目的 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《目》的笔顺动画写字动画演示
《目》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《的》的笔顺动画写字动画演示

《的》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 安抵目的地
 • Phồn – 安抵目的地
 • Pinyin – Ān dǐ mùdì de
 • Bồi – An tỉ mu tì tơ
 • Dịch tiếng Việt – đến nơi an toàn
 • Dịch tiếng Anh – arrive safely at one’s destination

Ví dụ 2:

 • Giản – 有明确的学习目的
 • Phồn – 有明確的學習目的
 • Pinyin – yǒu míngquè de xuéxí mùdì
 • Bồi – Dẩu mính chuề tơ xuế xí mu tì
 • Dịch tiếng Việt – có mục tiêu học tập rõ ràng
 • Dịch tiếng Anh – have clear study aims


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  23  =  25