Menu

0978 – 省 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《省》的笔顺动画写字动画演示

《省》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这个省人烟稀少
 • Phồn – 這個省人煙稀少
 • Pinyin – Zhège xǐng rényānxīshǎo
 • Bồi – Chưa cưa xỉnh rấn dan xi sảo
 • Dịch tiếng Việt – Tỉnh này có dân cư thưa thớt
 • Dịch tiếng Anh – The population distrubution in this province is sparse.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个国家有三十个省
 • Phồn – 這個國家有三十個省
 • Pinyin – Zhège guójiā yǒu sānshí gè shěng
 • Bồi – Chừa cưa cứa cha dẩu san sứ cừa sẩng
 • Dịch tiếng Việt – Có ba mươi tỉnh ở đất nước này
 • Dịch tiếng Anh – The country consists of thirty provinces.


Các chữ Hán đồng âm

 • 眚: cataract of the eye; error;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

82  +    =  90