Menu

0051 – 看见 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《看》的笔顺动画写字动画演示

《看》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《见》的笔顺动画写字动画演示

《见》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 一看见某物
 • 一看見某物
 • Yí kànjiàn mǒuwù
 • Í khan chen mẩu u
 • nhìn thấy một cái gì đó
 • the sight of something

Ví dụ 2:

 • 我能看见某物
 • 我能看見某物
 • Wǒ néng kànjiàn mǒuwù
 • ủa nấng khan chen mẩu u
 • Tôi có thể thấy một cái gì đó
 • I can see something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

34  +    =  35