Menu

0273 – 眼睛 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《眼》的笔顺动画写字动画演示

《眼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《睛》的笔顺动画写字动画演示

《睛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他眼睛斜视
 • 他眼睛斜視
 • Tā yǎnjīng xiéshì
 • Tha dẻn chinh xiế sư
 • Dịch tiếng Việt – Anh nhìn bằng đôi mắt nheo nheo.
 • He looked with squinty eyes.

Ví dụ 2:

 • 他的眼睛在发光
 • 他的眼睛在發光
 • Tā de yǎnjing zài fāguāng.
 • Tha tợ dẻn chinh chai pha quang
 • Dịch tiếng Việt – Đôi mắt anh ấy long lanh.
 • His eyes were glistening.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  16  =  20