Menu

0293 – 着 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《着》的笔顺动画写字动画演示

《着》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我正忙着呢
 • 我正忙著呢
 • Wǒ zhèng máng zhene
 • Ủa châng máng chợ nợ
 • Tôi đang bận
 • I’m busy

Ví dụ 2:

 • 着什么急?
 • 著什麼急
 • Zhe shénme jí?
 • Chưa sấn mơ chí?
 • Có gì mà vội
 • what’s the hurry?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

9  +  1  =