Menu

1009 – 硕士 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《硕》的笔顺动画写字动画演示

《硕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《士》的笔顺动画写字动画演示

《士》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 近几年,本科毕业生喜欢去国外完成硕士学位
 • Phồn – 近幾年,本科畢業生喜歡去國外完成碩士學位
 • Pinyin – Jìn jǐ nián, běnkē bìyè shēng xǐhuān qù guówài wánchéng shuòshì xuéwèi
 • Bồi –  Chin chỉ niến, pẩn khưa pi dề sâng xỉ hoan chuy cúa oài chấng sua sừ xuế uây
 • Dịch tiếng Việt – Trong những năm gần đây, nhiều sinh viên đại học muốn ra nước ngoài để hoàn thành bằng thạc sĩ
 • Dịch tiếng Anh – In recent years, undergraduate students prefer going overseas for their master degrees.

Ví dụ 2:

 • Giản – 学校最热门的硕士专业只有应届生可以报考
 • Phồn – 學校最熱門的碩士專業只有應屆生可以報考
 • Pinyin – Xuéxiào zuì rèmén de shuòshì zhuānyè zhǐyǒu yīngjiè shēng kěyǐ bàokǎo
 • Bồi – Xuế xèo chuây mấn tơ sua sừ choản dề chí dẩu dinh chia sâng khứa ỉ pào khảo
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ những sinh viên tốt nghiệp năm nay mới được phép đăng ký những môn học phổ biến nhất để lấy bằng Thạc sĩ.
 • Dịch tiếng Anh – Only this year’s graduates are allowed to apply for the most popular subjects for a Master’s degree.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

60  +    =  68