Menu

0955 – 确实 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《确》的笔顺动画写字动画演示

《确》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他确实聪明
 • Phồn – 他確實聰明
 • Pinyin – Tā quèshí cōngmíng
 • Bồi – Tha chuê sứ chung mính
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất thông minh
 • Dịch tiếng Anh – He ‘ s really clever.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我确实被抓住几次
 • Phồn – 我確實被抓住幾次
 • Pinyin – Wǒ quèshí bèi zhuā zhù jǐ cì
 • Bồi – Ủa chuê sứ pây choa chù chỉ chừ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã bị bắt một vài lần
 • Dịch tiếng Anh – I did get caught a couple of times.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  47  =  51