Menu

0971 – 社会 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《社》的笔顺动画写字动画演示

《社》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 社会的菁华
 • Phồn – 社會的菁華
 • Pinyin – Shèhuì de jīnghuá
 • Bồi – Sưa huây tơ chinh hóa
 • Dịch tiếng Việt – phần đặc sắc của xã hội
 • Dịch tiếng Anh – the cream of society

Ví dụ 2:

 • Giản – 社会科学领域
 • Phồn – 社會科學領域
 • Pinyin – Shèhuì kēxué lǐngyù
 • Bồi – Sưa huây khưa xuế lỉnh dùy
 • Dịch tiếng Việt – Khoa học xã hội
 • Dịch tiếng Anh – the field of social sciences


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

59  +    =  63