Menu

0589 – 种 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 那是种沉思
 • Phồn – 那是種沉思
 • Pinyin – Nà shì zhǒng chénsī
 • Bồi – Na sư chủng chấn sư
 • Dịch tiếng Việt – Đó là một loại thiền
 • Dịch tiếng Anh – That is a deep thought.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我在花园里种韭葱
 • Phồn – 我在花園裡種韭蔥
 • Pinyin – Wǒ zài huāyuán lǐ zhǒng jiǔ cōng
 • Bồi – Ủa chai hoa doén lỉ chúng chiểu chung
 • Dịch tiếng Việt – Tôi trồng tỏi tây trong vườn
 • Dịch tiếng Anh – I’m growing leeks in my garden.


Các chữ Hán đồng âm

 • 冢: mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank);
 • 尰: swell;
 • 肿: to swell; swelling; swollen;
 • 踵: to arrive; to follow; heel;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

1  +  7  =