Menu

0907 – 秒 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《秒》的笔顺动画写字动画演示

《秒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 秒计时员
 • Phồn – 秒計時員
 • Pinyin – Miǎo jìshí yuán
 • Bồi – Mẻo chi sứ doán
 • Dịch tiếng Việt – Hẹn giờ thứ hai
 • Dịch tiếng Anh – Thirty second operator 30.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他有多秒钱
 • Phồn – 他有多秒錢
 • Pinyin – Tā yǒu duō miǎo qián
 • Bồi – Tha dẩu tua mẻo chiến
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có bao nhiêu tiền
 • Dịch tiếng Anh – How much money does he nave


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

12  +    =  19