Menu

0839 – 究竟 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《究》的笔顺动画写字动画演示

《究》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《竟》的笔顺动画写字动画演示

《竟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 究竟为什么不呢?
 • Phồn – 究竟為什麼不呢?
 • Pinyin – Jiùjìng wèishéme bù ne?
 • Bồi – Chiêu chinh uầy sấn mơ pờ nơ?
 • Dịch tiếng Việt – Tại sao không?
 • Dịch tiếng Anh – why ever not?

Ví dụ 2:

 • Giản – 他究竟想去哪里?
 • Phồn – 他究竟想去哪裡?
 • Pinyin – Tā jiùjìng xiǎng qù nǎlǐ?
 • Bồi – Tha chiêu chinh xẻng chuy nả lì
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy muốn đi đâu?
 • Dịch tiếng Anh – Wherever does he wants to go?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  13  =  17