Menu

0860 – 空气 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《空》的笔顺动画写字动画演示
《空》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《气》的笔顺动画写字动画演示
《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 空气湿度很大
 • Phồn -空氣濕度很大
 • Pinyin – Kōngqì shīdù hěn dà
 • Bồi – Khung chi sư tù hẩn tà
 • Dịch tiếng Việt – Độ ẩm không khí cao
 • Dịch tiếng Anh – the air was heavy with moisture

Ví dụ 2:

 • Giản – 海边或大湖泊边的空气湿度很大
 • Phồn – 海邊或大湖泊邊的空氣濕度很大
 • Pinyin – Hǎibiān huò dà húbó biān de kōngqì shīdù hěn dà
 • Bồi – Hải piên hua tà hú púa piên tơ khung chi sư tù hẩn tà
 • Dịch tiếng Việt – Độ ẩm cao trên bờ biển hoặc gần một hồ nước lớn
 • Dịch tiếng Anh – The air is very humid near the sea or large lake.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

24  +    =  33