Menu

0440 – 空调 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《空》的笔顺动画写字动画演示

《空》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《调》的笔顺动画写字动画演示

《调》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 空调坏了
 • Phồn – 空調壞了
 • Pinyin – Kòngtiáo huàile
 • Bồi – Khung théo hoai lợ
 • Dịch tiếng Việt – Điều hòa đã bị hỏng.
 • Dịch tiếng Anh – The air-conditioning has broken down.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他调整了一下空调器。
 • Phồn – 他調整了一下空調器。
 • Pinyin – Tā tiáozhěngle yīxià kòngtiáo qì.
 • Bồi – Tha théo chẩng lợ í xa khung théo chi
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy điều chỉnh máy điều hoà
 • Dịch tiếng Anh – He adjusted the thermostat.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

27  +    =  32