Menu

0522 – 突然 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《突》的笔顺动画写字动画演示

《突》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《然》的笔顺动画写字动画演示

《然》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 突然大哭起来
 • Phồn – 突然大哭起來
 • Pinyin – Túrán dà kū qǐlái
 • Bồi – Thu rán ta khu chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Bỗng dưng bật khóc
 • Dịch tiếng Anh – to burst into tears

Ví dụ 2:

 • Giản – 突然大笑起来
 • Phồn – 突然大笑起來
 • Pinyin – Túrán dà xiào qǐlái
 • Bồi – Thu rán ta xeo chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Đột nhiên cười phá lên
 • Dịch tiếng Anh – to burst out laughing


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

8  +  1  =