Menu

0836 – 竞争 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《竞》的笔顺动画写字动画演示

《竞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《争》的笔顺动画写字动画演示

《争》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 击倒竞争对手
 • Phồn – 擊倒競爭對手
 • Pinyin – Jí dǎo jìngzhēng duìshǒu
 • Bồi – Chí tảo chinh châng tuây sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Hạ gục đối thủ
 • Dịch tiếng Anh – beat a rival competitor

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们将击败竞争对手
 • Phồn – 我們將擊敗競爭對手
 • Pinyin – Wǒmen jiāng jíbài jìngzhēng duìshǒu
 • Bồi – Ủa mân cheng chí pài chinh châng tuây sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi sẽ đánh bại đối thủ cạnh tranh
 • Dịch tiếng Anh – We will beat our rivals.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

3  +  2  =