Menu

0267 – 笑 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《笑》的笔顺动画写字动画演示

《笑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他机械地笑了笑– Nghe ví dụ
 • 他機械地笑了笑
 • Tā jīxiè de xiàole xiào
 • Tha chỉ xiê ta xeo lợ xeo
 • Anh ấy cười một cách máy móc.
 • He smiled mechanically.

Ví dụ 2:

 • 她妩媚地笑着– Nghe ví dụ
 • 她嫵媚地笑著
 • Tā wǔmèi de xiàozhe.
 • Tha ủ mây tợ xeo chợ
 • Dịch tiếng Việt – Cô mỉm cười thích thú.
 • She smiled coquettishly.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Audio phát âm

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

23  +    =  25