Menu

0616 – 笨 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《笨》的笔顺动画写字动画演示

《笨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他嘴很笨
 • Phồn – 他嘴很笨
 • Pinyin – Tā zuǐ hěn bèn
 • Bồi – Tha chuẩy khẩn pân
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta có một cái miệng ngu ngốc
 • Dịch tiếng Anh – He’s quite inarticulate.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你真是笨得够呛,连方便面都不会煮
 • Phồn – 你真是笨得夠嗆,連方便麵都不會煮
 • Pinyin – Nǐ zhēnshi bèn dé gòuqiàng, lián fāngbiànmiàn dōu bù huì zhǔ
 • Bồi – Nỉ chân sừ pân tớ câu chang, liến phang piên miên tâu pù huây chủ
 • Dịch tiếng Việt – Bạn thật ngu ngốc đến nỗi bạn thậm chí còn nấu mì ăn liền
 • Dịch tiếng Anh – You are so stupid that you can’t even cook instant noodles.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

2  +  8  =