Menu

0664 – 答案 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《答》的笔顺动画写字动画演示

《答》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《案》的笔顺动画写字动画演示

《案》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的答案不对
 • Phồn – 他的答案不對
 • Pinyin – Tā de dá’àn bùduì
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Câu trả lời của anh ấy là sai
 • Dịch tiếng Anh – His answer was wrong.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你的答案正确吗?
 • Phồn – 你的答案正確嗎?
 • Pinyin – Nǐ de dá’àn zhèngquè ma?
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt -Câu trả lời của bạn có đúng không?
 • Dịch tiếng Anh – did you get the answer right?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  40  =  50