Menu

0444 – 筷子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《筷》的笔顺动画写字动画演示

《筷》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 抽屉里还有筷子吗?
 • Phồn – 抽屜裡還有筷子嗎?
 • Pinyin – Chōutì lǐ hái yǒu kuàizi ma?
 • Bồi – Châu thi lỉ hái dẩu khoai chự ma?
 • Dịch tiếng Việt – Có đũa trong ngăn kéo không?
 • Dịch tiếng Anh – Are there any chopsticks in the drawer?

Ví dụ 2:

 • Giản – 中国人用木制筷子吃饭
 • Phồn – 中國人用木製筷子吃飯
 • Pinyin – Zhōngguó rén yòng mù zhì kuàizi chīfàn
 • Bồi – Chung cúa rấn dung mu chư khoai chự chư phan
 • Dịch tiếng Việt – Ở Trung Quốc, người ta ăn thức ăn bằng đũa gỗ.
 • Dịch tiếng Anh – In China, people eat food with wooden chopsticks.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

51  +    =  57