Menu

0754 – 管理 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《管》的笔顺动画写字动画演示

《管》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《理》的笔顺动画写字动画演示
《理》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 企业经营管理
 • Phồn – 企業經營管理
 • Pinyin – Qǐyè jīngyíng guǎnlǐ
 • Bồi – Chỉ dề chinh dính quán lỉ
 • Dịch tiếng Việt – Quản trị kinh doanh
 • Dịch tiếng Anh – business management

Ví dụ 2:

 • Giản – 他有管理经验
 • Phồn – 他有管理經驗
 • Pinyin – Tā yǒu guǎnlǐ jīngyàn
 • Bồi – Tha dẩu quán lỉ chinh dàn
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy có kinh nghiệm quản lý
 • Dịch tiếng Anh – He has managerial experience.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  66  =  76