Menu

0463 – 米 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《米》的笔顺动画写字动画演示

《米》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 按公斤/ 米卖
 • Phồn – 按公斤/ 米賣
 • Pinyin – Àn gōngjīn/ mǐ mài
 • Bồi – An cung chin / mỉ mai
 • Dịch tiếng Việt – Bán theo kg / mét
 • Dịch tiếng Anh – sold by the kilo/ metre

Ví dụ 2:

 • Giản – 这种米杂质很多
 • Phồn – 這種米雜質很多
 • Pinyin – Zhè zhǒng mǐ zázhí hěnduō
 • Bồi – Chưa chúng mỉ chá chự hẩn tua
 • Dịch tiếng Việt – Gạo này có rất nhiều tạp chất
 • Dịch tiếng Anh – This rice has a lot of impurities in it.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 米


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

77  +    =  85