Menu

0661 – 粗心 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他责怪孩子太粗心
 • Phồn – 他責怪孩子太粗心
 • Pinyin – Tā zéguài háizi tài cūxīn
 • Bồi – Tha chứa quài hái chư thài chu xin
 • Dịch tiếng Việt – Anh trách đứa trẻ đã bất cẩn.
 • Dịch tiếng Anh – He accused the child of being thoughtless.

Ví dụ 2:

 • Giản – 下次工作时不要那么粗心
 • Phồn – 下次工作時不要那麼粗心
 • Pinyin – Xià cì gōngzuò shí bùyào nàme cūxīn
 • Bồi – Xa chừ cung chua sứ pù dào na mờ chu xin
 • Dịch tiếng Việt – Đừng quá bất cẩn trong công việc tiếp theo
 • Dịch tiếng Anh – Don’t be so careless in your work next time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

11  +    =  17