Menu

0830 – 精彩- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《精》的笔顺动画写字动画演示

《精》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《彩》的笔顺动画写字动画演示

《彩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 精彩的足球运动
 • Phồn – 精彩的足球運動
 • Pinyin – Jīngcǎi de zúqiú yùndòng
 • Bồi – Chinh chải tơ chú chiếu duýn tùng
 • Dịch tiếng Việt – Một trò chơi bóng đá tuyệt vời
 • Dịch tiếng Anh – the wonderful game of football

Ví dụ 2:

 • Giản – 昨天晚上的演出相当精彩
 • Phồn – 昨天晚上的演出相當精彩
 • Pinyin – Zuótiān wǎnshàng de yǎnchū xiāngdāng jīngcǎi
 • Bồi – Chúa thiên oản sàng tơ dản chu xeng tang chinh chải
 • Dịch tiếng Việt – Buổi biểu diễn tối qua khá sôi động
 • Dịch tiếng Anh – The performance yesterday evening was quite brilliant.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

79  +    =  89