Menu

0826 – 紧张- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《紧》的笔顺动画写字动画演示

《紧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《张》的笔顺动画写字动画演示

《张》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 生性紧张的
 • Phồn – 生性緊張的
 • Pinyin – Shēngxìng jǐnzhāng de
 • Bồi – Sâng xình chỉn chang tơ
 • Dịch tiếng Việt – bệnh thần kinh
 • Dịch tiếng Anh – of a nervous disposition

Ví dụ 2:

 • Giản – 他紧张地坐了下来
 • Phồn – 他緊張地坐了下來
 • Pinyin – Tā jǐnzhāng de zuòle xiàlái
 • Bồi – Tha chỉn chang tơ chùa lơ xà lái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ngồi xuống lo lắng.
 • Dịch tiếng Anh – He sat down tensely.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

2  +  8  =