Menu

0588 – 终于 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《终》的笔顺动画写字动画演示

《终》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《于》的笔顺动画写字动画演示

《于》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 暴雨终于停了
 • Phồn – 暴雨終於停了
 • Pinyin – Bàoyǔ zhōngyú tíngle
 • Bồi – Bao duỷ chung duý thính lợ
 • Dịch tiếng Việt – Cơn mưa cuối cùng đã tạnh
 • Dịch tiếng Anh – The storm’s over at last.

Ví dụ 2:

 • Giản – 噢,我们终于完成了!
 • Phồn – 噢,我們終於完成了!
 • Pinyin – Ō, wǒmen zhōngyú wánchéngle!
 • Bồi – O, ủa mân chung duý oán chấng lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Oh, cuối cùng chúng ta cũng xong!
 • Dịch tiếng Anh – There, we have finally finished!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

45  +    =  49